Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 01-08-2022 til 07-08-2022

Journalnr XX/XXXXXXX
Omvendt betalingspligt - byggeydelser
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar idet virksomheden blev anset for at være omfattet af reglerne om omvendt betalingspligt for momsen af købte byggeydelser af en udenlandsk virksomhed, jf. momslovens § 46, stk. 1, nr. 3, og § 46 a. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 06-07-2022
Læst 20 gange
Emne: Moms