Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 01-07-2021 til 07-07-2021

Journalnr XX/XXXXXXX
Chokolade- og sukkervareafgift
Klagen vedrører SKATs opkrævning af chokolade- og sukkervareafgift og yderligere moms fra salg af slik fra flere detailudsalg i Danmark. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen delvist.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 08-06-2021
Læst 22 gange
Emne: Afgift, Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet anmodningen om ekstraordinær genoptagelse af selskabets momstilsvar for perioden fra den 1. januar 2011 til den 31. marts 2013, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 09-06-2021
Læst 20 gange
Emne: Moms, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af salgsmomsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 08-06-2021
Læst 19 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 11-06-2021
Læst 23 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Ændring af momstilsvaret
Klagen vedrører nægtede fradrag for købsmoms og energiafgift der er klager er opgjort skønsmæssigt. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen delvist.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 09-06-2021
Læst 20 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 09-06-2021
Læst 35 gange
Emne: Moms