Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 01-05-2021 til 07-05-2021

Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet selskabets anmodning om ekstraordinær genoptagelse af selskabets momstilsvar for perioden fra den 1. juli 2012 til den 30. juni 2013, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 16-04-2021
Læst 17 gange
Emne: Moms, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af momstilsvaret
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af momsansættelsen for afgiftsperioden 2. kvartal 2014 – 3. kvartal 2015. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 16-04-2021
Læst 15 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - underleverandører
Sagen omhandler forhøjelse af virksomhedens momstilsvar, idet SKAT har nægtet fradrag for købsmoms for udgifter til underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 16-04-2021
Læst 16 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af moms af omsætning ved selvstændig virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 13-04-2021
Læst 17 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører forhøjelse af virksomhedens momstilsvar med dels moms af yderligere omsætning, dels nægtede momsfradrag. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen delvist.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 12-04-2021
Læst 16 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Virksomhedspant
Klagen vedrører Skattestyrelsens opkrævning af yderligere tinglysningsafgift for tinglysningen af et skadesløsbrev til sikring af et virksomhedspant. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 14-04-2021
Læst 14 gange
Emne: Afgift