Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden fra den 17-07-2018

Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen skyldes at SKAT ikke har godkendt virksomhedens fradrag for underleverandørydelser. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 21-06-2018
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen skyldes, at SKAT ikke anser selskabet for berettiget til at opnå et nedslag i betaling af spilleafgift, som følge af at selskabet har udbetalt midler til en støtteforening, ligesom SKAT ikke anser en række øvrige betingelser for at være opfyldt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 21-06-2018
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen skyldes, at SKAT har opkrævet klageren registreringsafgift i solidarisk hæftelse med selskab, jf. registreringsafgiftslovens § 20, stk.1 og stk.5, idet SKAT har anset motorkøretøjet for omfattet af registreringspligten i Danmark, jf. dagældende registreringsbekendtgørelses § 3, stk. 1, nr. 1, jf. § 7, stk. 1-3. Motorkøretøjet skulle forinden benyttelsen have været afgiftsberigtiget, jf. registreringsafgiftslovens § 1, stk. 1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 20-06-2018
Emne: Afgift