Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden fra den 16-02-2018

Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 05-01-2018
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret på grundlag af kontoudskrifter. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 05-01-2018
Læst 2 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 01-02-2018
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Klages skyldes, at SKAT har anset virksomheden for ophørt, hvorfor aktiverne er anset for overgået til privat brug. Landsskatteretten anser ikke virksomheden for ophørt.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 08-01-2018
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen vedrører ansættelse af yderligere salgsmoms og købsmoms, angivet til nul. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med små beløb.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 12-01-2018
Læst 8 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen vedrører ikke godkendte fradrag for købsmoms og efteropkrævning af salgsmoms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 24-01-2018
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen skyldes, at SKAT har beregnet et brændstoftillæg på 9.400 kr. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 10-01-2018
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på at udbetale for meget indbetalt vægtafgift for perioden den 2. december 2010 til den 30. november 2012, da SKAT har anset kravet for forældet. Landsskatteretten finder, med henvisning til skatteforvaltningslovens § 32a, stk. 1, nr. 4, at vægtafgiften skal tilbagebetales.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 11-01-2018
Læst 1 gang
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
SKAT har pålagt selskabet yderligere registreringsafgift vedrørende mandskabsvogn. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 23-01-2018
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om ekstraordinær genoptagelse for indkomståret 2010. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 19-01-2018
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen angår afslag på genoptagelse af indkomstansættelsen for indkomstår 2010. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 17-01-2018
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om ordinær genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2008. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 25-01-2018
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen skyldes, at SKAT har anset klagerens gæld vedrørende blandt andet told, renter, retsafgift og gebyrer for retskraftig. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 04-01-2018
Læst 3 gange
Emne: Inddrivelse