Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden fra den 14-05-2019

Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet virksomhedens fradrag for indgående moms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 08-04-2019
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet klagerens momstilsvar idet salg af modeltog fra en privat samling er anset som afgiftspligtig virksomhed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 08-04-2019
Læst 2 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt fradrag for moms af tab på debitorer, idet tabet ikke anses for fradragsberettiget i henhold til momslovens § 27, stk. 6. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 08-04-2019
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt fradrag for moms af tab på debitorer, idet tabet ikke anses for fradragsberettiget i henhold til momslovens § 27, stk. 6. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 08-04-2019
Læst 1 gang
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen skyldes, at SKAT har truffet afgørelse om, at der skal betales fast tinglysningsafgift for tinglysning af påtegning af adkomstdokument i henhold til tinglysningsafgiftslovens § 7, idet et sådant dokument ikke er undtaget af reglen i tinglysningsafgiftslovens § 8, stk. 3, nr. 3. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 08-04-2019
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Sagen drejer sig om opgørelsen af tab til fremførsel i henhold til kursgevinstlovens § 32, stk. 4, jf. stk. 2, herunder om tab til fremførsel skal opgøres i overensstemmelse med de skattepligtige nettogevinster og –tab, der skulle have været medregnet ved indkomstopgørelsen. Formalitet vedrørende forældelse. Landsskatteretten nedsætter indkomst med et mindre beløb.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 08-04-2019
Emne: Skat, Proces/forvaltning