Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden fra den 16-05-2018

Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet fondens anmodning om tilbagebetaling af moms på 450.514 kr. for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010 og 529.253 kr. for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 04-05-2018
Læst 1 gang
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 02-05-2018
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Der klages over, at SKAT ikke har imødekommet andelsboligforeningens anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2011. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 04-05-2018
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen skyldes, at SKAT har foretaget modregning i klagerens overskydende skat for indkomståret 2016 til dækning af klagerens gæld vedrørende B-skat samt tilhørende inddrivelsesrenter og efterfølgende udbetalt den resterende overskydende skat til klagerens NemKonto. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse om modregning og afviser klagen over, at den resterende overskydende skat blev udbetalt til klagerens NemKonto.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 30-04-2018
Emne: Inddrivelse