Få MomsMail
gratis i 4 uger

Tilmeld dig til MomsMails gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig nu


MomsMail er Danmarks mest "dækkende" nyhedstjeneste om moms, told og afgifter.

Vi henter vores oplysninger fra:

Europa Rådet
Europa-Kommissionen
Europa-Parlamentet
Folketinget
Skatteministeriet
SKAT
Landsskatteretten
Skatterådet
EF-Domstolen
Højesteret
Landsretterne
Byretterne
Indenrigs- og Socialministeriet

Vi samler, kommen-terer og systema-tiserer materialet og udsender dette til vores abonnenter i en ugentlig nyhedsmail, der udkommer hver mandag.

MomsMail udgives af TaxCon Medier og redigeres af Lars Gosvig.

TaxCons website kan du læse mere om hvem vi er og vores andre udgivelser, SkatteMail og  Folketingsbilag.  

Bookmark and Share

Interessante links - den seneste uge

Nedenfor finder du en liste over alle de interessante links vi har fundet den sidste uge.

Hvis du vil søge i hele basen med links kan du bruge vores søgefacilitet.

Beierholm
Overdragelse af bil mellem selskab og...
Markedsprisen på bilen

Medtaget i vores database: 23-11-2017
Beierholm
Nedsættelse og afskaffelse af visse...
Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgået aftale om nedsættelse og afskaffelse af visse afgifter.

Medtaget i vores database: 24-11-2017
Beierholm
Skattefri rejsegodtgørelse blev...
SKAT har smidt fløjlshandskerne!

Medtaget i vores database: 24-11-2017
Beierholm
Bil fra selskab til hovedaktionær
Markedsprisen på bilen

Medtaget i vores database: 24-11-2017
Deloitte
Forældres køb og udlejning af lejlighed til deres børn
Lejeindtægt ved udleje af fast ejendom til slægtninge og lignende, f.eks. indtægt ved udleje af forældrekøbslejligheder til børn, skal medregnes til indkomstopgørelsen efter skattelovgivningens regler.

Medtaget i vores database: 23-11-2017
PriceWaterhouseCoopers
Regnskabshåndbogen for pengeinstitutter 2018
Regnskabshåndbogen for pengeinstitutter 2018 giver dig indsigt i aktuelle emner inden for fire hovedafsnit.

Medtaget i vores database: 23-11-2017
PriceWaterhouseCoopers
Skal I betale spilafgift af gevinsterne i jeres julekonkurrencer?
Julen nærmer sig, og traditionen tro afholdes der både julebingo og adventskonkurrencer. Mange virksomheder er dog ikke opmærksomme på, at de skal registreres for og betale spilafgift, når værdien af gevinsten overstiger 200 kr. Har din virksomhed husket spilafgiften?

Medtaget i vores database: 22-11-2017
Redmark
Fradrag for lønudgifter
Nyt lovforslag kan betyde udvidet adgang til at foretage fradrag for lønudgifter

Medtaget i vores database: 20-11-2017
Redmark
Restskat og overskydende skat 2017
Overblik over reglerne for rentebetaling

Medtaget i vores database: 24-11-2017
Revisorgruppen Danmark
Restskat og overskydende skat 2017
Overblik over reglerne for rentebetaling

Medtaget i vores database: 24-11-2017
Revisorgruppen Danmark
FACIT december 2017
Kommer ulven?

Medtaget i vores database: 22-11-2017
SEGES
Kørsel i gulpladebiler
SKAT har fokus på, om brugen af bilerne harmonerer med registreringen, men reglerne for at køre privat i en gulpladebil er ikke enkle og overskuelige.

Medtaget i vores database: 20-11-2017
OECD
Social security contributions and consumption taxes give way to personal income taxes, as corporate income taxes fail to recover
ial security contributions and consumption taxes give way to personal income taxes, as corporate income taxes fail to recoverMedtaget i vores database: 24-11-2017
Kammeradvokaten
Dom i KASI-sagerne
Østre Landsret har givet KASI ApS og familien bag medhold i, at sponsorater og tilskud var erhvervsmæssigt begrundede, og at der derfor ikke skulle ske beskatning af familien. Samtidig har landsretten bestemt, at SKAT skal foretage en ny vurdering af, i hvilket omfang KASI ApS har fradragsret.

Medtaget i vores database: 20-11-2017
Kammeradvokaten
Højesteretsdomme om opgørelsen af kommanditisters fradragskonto
Højesteret fastslår i to nye domme, at kommanditisterne ikke kunne medtage selvskyldnerkautioner på deres fradragskonti, fordi det ikke var bevist, at kautionen indebar en forpligtelse ud over kommanditisternes hæftelse for stamkapitalen.

Medtaget i vores database: 21-11-2017