Få MomsMail
gratis i 4 uger

Tilmeld dig til MomsMails gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig nu


MomsMail er Danmarks mest "dækkende" nyhedstjeneste om moms, told og afgifter.

Vi henter vores oplysninger fra:

Europa Rådet
Europa-Kommissionen
Europa-Parlamentet
Folketinget
Skatteministeriet
SKAT
Landsskatteretten
Skatterådet
EF-Domstolen
Højesteret
Landsretterne
Byretterne
Indenrigs- og Socialministeriet

Vi samler, kommen-terer og systema-tiserer materialet og udsender dette til vores abonnenter i en ugentlig nyhedsmail, der udkommer hver mandag.

MomsMail udgives af TaxCon Medier og redigeres af Lars Gosvig.

TaxCons website kan du læse mere om hvem vi er og vores andre udgivelser, SkatteMail og  Folketingsbilag.  

Bookmark and Share

Interessante links - den seneste uge

Nedenfor finder du en liste over alle de interessante links vi har fundet den sidste uge.

Hvis du vil søge i hele basen med links kan du bruge vores søgefacilitet.

Bech-Bruun
Nyhedsbrev: Generationsskifte Omstrukturering - November 2021
Læs vores nyhedsbrev Generationsskifte Omstrukturering med aktuel lovgivning og afgørelser.

Medtaget i vores database: 05-12-2021
EY
Aktiesparekontoen – hvad skal man være opmærksom på?
Når man anvender aktiesparekontoen, er det ikke ligegyldigt, hvad der investeres i.

Medtaget i vores database: 01-12-2021
EY
Aktiesparekontoen – en gylden mulighed
Kan det betale sig at anvende aktiesparekontoen, og hvordan kan private investorer med fordel disponere på kontoen.

Medtaget i vores database: 01-12-2021
EY
Lovprogram 2021/22 – har du overblik over de forventede lovforslag?
Regeringen har udgivet lovprogrammet for det kommende folketingsår. Få overblik over de skattemæssige lovændringer.

Medtaget i vores database: 02-12-2021
PwC
Husk spilafgift af gevinsterne i jeres julekonkurrencer
Juletiden nærmer sig, og traditionen tro afholdes der både jule- og adventskonkurrencer. Men er din virksomhed opmærksom på, at de skal registreres for og...

Medtaget i vores database: 30-11-2021
PwC
Transfer pricing-dokumentationskrav lempet for DK-DK transaktioner: Den nye lov er vedtaget
De nye strammere danske transfer pricing-regler, som medfører et krav om obligatorisk indsendelse af fællesdokumentation (master fil) og landespecifik fil...

Medtaget i vores database: 30-11-2021
PwC
2022 - nye afgiftssatser med relevans for forsyningsvirksomheder
Vi har samlet et overblik over relevante afgiftssatser for afregning og godtgørelse for forsyningsvirksomheder.

Medtaget i vores database: 30-11-2021
PwC
Workcation: Arbejde i udlandet i forlængelse af juleferien (international social sikring)
Vi ser lige nu, at virksomheder og medarbejdere planlægger juleferien 2021. I forlængelse af de erfaringer med at arbejde hjemmefra - eller på afstand - som...

Medtaget i vores database: 30-11-2021
PwC
Tjeklisten til selvangivelsen 2021 (for selskaber)
I lighed med tidligere år har vi udarbejdet en tjekliste til selvangivelsen for selskaber for indkomståret 2021. Tjeklisten er et hjælpeværktøj, som opstiller...

Medtaget i vores database: 05-12-2021
Redmark
Personalegoder 2022
Personalegoder er ydelser i naturalier, som anvendes af virksomhederne i medarbejdernes fleksible lønpakker. Goderne indgår ofte som en bety ...

Medtaget i vores database: 03-12-2021
Dansk Revision
Dropshipping - tidens hotte tendens, men husk told, skat, moms, EU og revisor
Dropshipping er hot lige nu. Det er umiddelbart nemt, billigt og enkelt at starte egen virksomhed. Shopify og Amazon stiller allerede færdige platforme til rådighed. Men er det så enkelt og er det uden risici? Og hvad med skatteregler, importregler og ikke mindst momsreglerne. Har du styr på “OneStopShop” og “ImportOneStopShop” -ordningerne?

Medtaget i vores database: 05-12-2021
Kammeradvokaten
Dom om ret til fradrag på renteswapaftaler
Retten gav i sagen Skatteministeriet medhold i, at tab på en renteswapaftale ikke var fradragsberettiget, og at EU-retten ikke var tilsidesat.

Medtaget i vores database: 03-12-2021
Kammeradvokaten
Principiel højesteretsdom om de skærpede arbejdsudlejeregler
Højesteret gav i sagen Skatteministeriet medhold i, at udenlandsk arbejdskrafts okulation af roser mv. på en dansk planteskole var arbejdsudleje. 

Medtaget i vores database: 29-11-2021
Kammeradvokaten
Principiel dom fra Østre Landsret om +/- 15 %’s-reglen på gaveområdet
Landsretten gav Skatteministeriet medhold i, at en ejendom ikke kunne overdrages mellem familiemedlemmer til en værdi svarende til den seneste offentlige vurdering fratrukket 15 %, fordi der forelå særlige omstændigheder. Landsretten fandt i den forbindelse, at de sagsøgte ikke havde godtgjort, at der foreligger en bindende fast administrativ praksis, som giver ret til altid at anvende 15 %’s-reglen på gaveområdet. Landsretten bemærkede herved, at en sådan praksis ikke ville harmonere med ordlyden af boafgiftslovens § 27, stk. 1 (”handelsværdi”), eller fremstå begrundet i reale forhold. 

Medtaget i vores database: 30-11-2021
Kammeradvokaten
Principiel byretsdom om sikkerhedsstillelse fra virksomhedsordningen
Sagen angik, om en sikkerhedsstillelse udgjorde en sædvanlig forretningsmæssig disposition med den virkning, at sikkerhedsstillelsen kunne indgå i en landmands virksomhedsskatteordning. 

Medtaget i vores database: 02-12-2021
TVC Advokatfirma
Underkendelse af Skattestyrelsens vurdering af erhvervsmæssig virksomhed
To virksomheder, der beskæftigede sig dels med alternativ behandling af dyr, dels med salg af skiudstyr, anset for erhvervsmæssige i skattemæssig henseende

Medtaget i vores database: 05-12-2021
TVC Advokatfirma
Motorstyrelsen: Vi vil i en række tilfælde opkræve fuld registreringsafgift
I en pressemeddelelse fra i dag oplyser Motorstyrelsen, at denne efter en kontrolaktion vil rejse sager om opkrævning af yderligere registreringsafgift og gennemføre beskatning af værdi af fri bil.

Medtaget i vores database: 05-12-2021
TVC Advokatfirma
Skærpet indsats mod skatte- og afgiftskriminalitet
I et stadigt større antal sager på skatteområdet bliver der sigtet eller rejst tiltale for strafbare overtrædelser af skattelovgivningen. Antallet af sådanne straffesager forventes at stige yderligere.

Medtaget i vores database: 05-12-2021