Få MomsMail
gratis i 4 uger

Tilmeld dig til MomsMails gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig nu


MomsMail er Danmarks mest "dækkende" nyhedstjeneste om moms, told og afgifter.

Vi henter vores oplysninger fra:

Europa Rådet
Europa-Kommissionen
Europa-Parlamentet
Folketinget
Skatteministeriet
SKAT
Landsskatteretten
Skatterådet
EF-Domstolen
Højesteret
Landsretterne
Byretterne
Indenrigs- og Socialministeriet

Vi samler, kommen-terer og systema-tiserer materialet og udsender dette til vores abonnenter i en ugentlig nyhedsmail, der udkommer hver mandag.

MomsMail udgives af TaxCon Medier og redigeres af Lars Gosvig.

TaxCons website kan du læse mere om hvem vi er og vores andre udgivelser, SkatteMail og  Folketingsbilag.  

Bookmark and Share

Interessante links - den seneste uge

Nedenfor finder du en liste over alle de interessante links vi har fundet den sidste uge.

Hvis du vil søge i hele basen med links kan du bruge vores søgefacilitet.

BDO
Boligejere: Tjek forskudsopgørelsen en ekstra gang
Overgangen til det nye system, hvor også grundskylden opkræves via forskudsopgørelsen, er ikke just forløbet smertefrit, og hverken Skatte- eller Vurderingsstyrelsen har været specielt klare i deres kommunikation.

Medtaget i vores database: 06-12-2023
BDO
For seniorer er det optimale pensionsindskud i år på 77.900 kr.
Er du topskattebetaler og født i 1969 eller tidligere, dækker skatten op til ca. 60 % af indbetalingen, hvis du her i december indskyder lidt ekstra på din pension for at udnytte maksimumfradraget, hvis dette ikke allerede er brugt.

Medtaget i vores database: 06-12-2023
BDO
At sidde i uskiftet bo, er ikke altid den optimale løsning
De voksende formuer giver et øget incitament til at overveje, hvilken skifteform der er bedst for en efterlevende ægtefælle. Det, der ved første øjekast forekommer mest naturligt, er ikke altid bedst i økonomisk forstand.

Medtaget i vores database: 06-12-2023
BDO
Ejerleder – stift fond, inden du emigrerer
Har I planer om at flytte til udlandet, men ikke besluttet, hvor I vil bosætte jer, kan I måske få hjælp fra en ny rapport, der giver overblik over personbeskatningen i hele 52 lande.

Medtaget i vores database: 06-12-2023
BDO
Iværksætter: Hvornår skal du momsregistreres?
For iværksættere, der sælger varer eller ydelser til private, kan det være fristende at vente med at lade sig momsregistrere, men for nogle fører det til store efterregninger, fordi momspligten kan få tilbagevirkende kraft.

Medtaget i vores database: 06-12-2023
BDO
Blåstempling af skattefrit salg af ”omkategoriseret ejerbolig”
Flere nuværende og tidligere ejere af mindre land- og skovbrugsejendomme (5,5-15 hektar), modtog i foråret meddelelse i e-Boks fra Vurderingsstyrelsen om, at deres ejendom forventes omkategoriseret.

Medtaget i vores database: 06-12-2023
BDO
Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget…
Den seneste tid har budt på megen omtale i forhold til de kommende ejendomsvurderinger. Omtalen har sjældent været særlig positiv, fordi der forventes væsentlige stigninger i vurderingerne.

Medtaget i vores database: 06-12-2023
BDO
Lovændringer pr. 1. januar 2024: Fra indberetningskrav til boligtillæg, nye barselsregler og lempelser for udenlandske medarbejdere
En række arbejdsretlige lovændringer får betydning for danske arbejdsgivere. Vi giver et kort overblik over disse ændringer, og hvad det betyder for dig og dine medarbejdere.

Medtaget i vores database: 06-12-2023
Bech-Bruun
Nyhedsbrev: Generationsskifte Omstrukturering - november 2023
Læs vores nyhedsbrev Generationsskifte Omstrukturering med aktuel lovgivning og afgørelser.

Medtaget i vores database: 01-12-2023
Deloitte
Skatteidentifikationsnummer for udenlandske medarbejdere
Fra 1. januar 2024 har virksomheder ny indberetningspligt af skatteidentifikationsnummer (TIN) for medarbejdere, som har adresse i udlandet

Medtaget i vores database: 05-12-2023
EY
Forskudsopgørelsen 2024 – forkert skatterabat?
De nye forskudsopgørelser for 2024 rummer potentiale til efterfølgende skattesmæk for husejerne på grund af at skatterabatter på ejendomsskatterne er beregnet forkert.

Medtaget i vores database: 04-12-2023
EY
Skærpet indberetningspligt for danske virksomheder i 2024
Danske virksomheder har fra 2024 pligt til at indberette flere oplysninger end hidtil vedrørende deres medarbejdere med bopæl i udlandet.

Medtaget i vores database: 07-12-2023
KPMG Acor Tax
The state of tax transparency in the Nordics
In the past decade, companies’ approach to tax has increasingly been recognised as matter of public interest and as an indicator of responsible business conduct

Medtaget i vores database: 05-12-2023
KPMG Acor Tax
Tax reporting deadline for employee shares and acquisition of treasury shares
Are you prepared?

Medtaget i vores database: 07-12-2023
PwC
Husk spilafgift af gevinsterne i jeres julekonkurrencer!
Juletiden nærmer sig, og traditionen tro afholdes der både jule- og adventskonkurrencer. Men er din virksomhed opmærksom på, at de skal registreres for og...

Medtaget i vores database: 01-12-2023
Redmark
Satser for skattefri kørselsgodtgørelse 2024
Skattefri kørselsgodtgørelse Der kan udbetales skattefri kørselsgodtgørelse til medarbejdere, der kører erhvervsmæssigt i egen bil, forudsat at arbejdsgiveren fører den fornødne kontrol. Egen bil Ved egen bil forstås som udgangspunkt en bil indregistreret i den pågældendes eget navn. En bil tilhørende ægtefælle eller samlever godkendes også som egen bil, når parterne har […]

Medtaget i vores database: 03-12-2023
Kammeradvokaten
Højesteretsdom om 15 %-reglen ved realkreditbelåning
Højesteret gav som landsretten Skatteministeriet medhold i, at realkreditbelåning af fire ejendomme udgjorde særlige omstændigheder, og at ejendommene derfor ikke kunne overdrages til skatteyderens to børn til en værdi svarende til den seneste offentlige ejendomsvurdering fratrukket 15 %. 

Medtaget i vores database: 05-12-2023