Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 30-01-2019 til 05-02-2019

Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet virksomhedens anmodning om genoptagelse af virksomhedens momstilsvar for perioden fra den 1. februar 2005 til den 30. september 2010 efter skatteforvaltningslovens §§ 31, stk. 2, og 32, stk. 1, nr. 4. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 15-01-2019
Læst 12 gange
Emne: Moms, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag for køb af fødevarer
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet fradrag for købsmoms af leverance af fødevarer. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 11-01-2019
Læst 13 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig ansættelse af momstilsvaret
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 09-01-2019
Læst 16 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig ansættelse af momstilsvaret
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 08-01-2019
Læst 13 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Nedslag i gaveafgiftsgrundlag
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet gaveafgiftsom følge af, at SKAT ikke har godkendt klagerens nedslag i gaveafgiftsgrundlaget for beregnet udskudt skat af overdraget opsparet overskud. SKAT har i stedet beregnet en passivpost, som modregnes i gaveafgiftsgrundlaget efter kildeskattelovens § 33D. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse og nedsætter gaveafgiften
Landsskatterettens afgørelse: Medhold i overvejende grad
Afsagt: 17-01-2019
Læst 28 gange
Emne: Afgift, Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Registreringsafgift
Klagen skyldes, at SKAT har opkrævet registreringsafgift, da det er SKATs opfattelse, at køretøjet er anvendt uden at betingelserne for brug af prøveskilte er opfyldt, og køretøjet er derfor registreringsafgiftspligtig her i landet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 08-01-2019
Læst 10 gange
Emne: Afgift