Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 29-10-2018 til 04-11-2018

Journalnr XX/XXXXXXX
Byggemoms
Klagen skyldes, at at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar med moms af værdien af eget arbejde. Landsskatteretten hjemviser sagen til Skattestyrelsen med henblik på fornyet opgørelse af virksomhedens momstilsvar.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold i overvejende grad
Afsagt: 08-10-2018
Læst 30 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Tilbagebetaling af afregnet salgsmoms
Klagen skyldes, at SKAT har afvist virksomhedens anmodning om tilbagebetaling af udgående moms afregnet på baggrund af en valgfri momsregistrering (dvs. momsregistrering uagtet at omsætningen ikke forventes at overstige registreringsgrænsen, red). Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 08-10-2018
Læst 26 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Salg af fast ejendom
Klagen vedrører bindende svar hvorefter SKAT har svaret nej til, at en ejendom kan sælges momsfrit. Landsskatteretten ændrer det bindende svar.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 04-10-2018
Læst 56 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af momstilsvaret
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 02-10-2018
Læst 19 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Inddragelse af prøveskilte
Klagen skyldes, at SKAT har inddraget selskabets faste prøveskilte, med henvisning til at skiltene er anvendt i strid med registreringsbekendtgørelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 01-10-2018
Læst 12 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Registreringsafgiftspligt
Klagen skyldes, at SKAT har opkrævet registreringsafgift for køretøjet, idet SKAT har anset køretøjet for registreringspligtigt i Danmark, jf. dagældende registreringsbekendtgørelses § 3, stk. 1, nr. 1, jf. § 7, stk. 1-3. Landsskatteretten ændrer afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 01-10-2018
Læst 11 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Opgørelse af registreringsafgift
Klagen vedrører SKATs beregning af registreringsafgiften for klagerens køretøj i forbindelse med klagerens import af køretøjet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 04-10-2018
Læst 10 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere registreringsafgift
Klagen skyldes, at SKAT delvist har fastholdt afgørelse om opkrævning af yderligere registreringsafgift i 2010, idet SKAT anser tre biler for nye biler og ikke demobiler. SKAT har, som konsekvens heraf, fastholdt en forhøjelse af selskabets registreringsafgift. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 03-10-2018
Læst 9 gange
Emne: Afgift