Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 28-11-2018 til 04-12-2018

Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af afgørelse
Klagen skyldes, at SKAT ved afgørelse af 10. maj 2016 har undladt at imødekomme en anmodning om genoptagelse af sager vedrørende momsgodtgørelse, hvori der blev truffet afgørelse den 13. januar 2015 og den 5. februar 2015. Landsskatteretten anså den påklagede afgørelse ugyldig efter en konkret væsentlighedsvurdering og afgørelsen annulleredes som følge heraf. Skattestyrelsen (tidligere SKAT) må herefter foretage en fornyet behandling af genoptagelsesanmodningen og træffe en afgørelse, der opfylder begrundelseskravene.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 02-11-2018
Læst 24 gange
Emne: Moms, Proces/forvaltning