Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 27-11-2017 til 03-12-2017

Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet fradrag for moms af køb ved, at virksomheden ikke er anset som en afgiftspligtig person. Landsskatteretten godkender at virksomheden er en afgiftspligtig person.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 07-11-2017
Læst 93 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Registreringsafgift
Sagen drejer sig om overflytning af avance fra nye biler til udstyr samt opgørelse af registreringsafgift i forbindelse hermed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 07-11-2017
Læst 48 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Registreringsafgift
Sagen drejer sig om bevis for overflytning af avance fra nye biler til udstyr, samt opgørelse af registreringsafgift i forbindelse hermed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 07-11-2017
Læst 44 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Lønsumsafgiftspligt
Klagen vedrører bindende svar på, om kommende indtægter for terapikonsulation behandles efter reglerne om lønsumsafgift. SKAT har svaret benægtende. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 07-11-2017
Læst 52 gange
Emne: Lønsumsafgift