Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 26-03-2019 til 01-04-2019

Journalnr XX/XXXXXXX
Sambeskatning
Klagen skyldes, at SKAT i selskabets sambeskatningsindkomst har forhøjet selskabets underskud til fremførsel, idet SKAT har godkendt datterselskabet fradragsret for indgående moms i den skattepligtige indkomst. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 08-03-2019
Læst 34 gange
Emne: Moms, Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt selskabets fradrag for indgående moms. Landsskatteretten godkender fradrag.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 08-03-2019
Læst 39 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Svømmeundervisning
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar, idet SKAT bl.a. ikke anser virksomhedens aktivitet i form af svømmeundervisning som momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, 1. pkt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 07-03-2019
Læst 39 gange
Emne: Moms