Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 25-12-2017 til 31-12-2017

Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 28-11-2017
Læst 63 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Anvendelse af tax-free poser
SKAT har ikke imødekommet selskabets ansøgning om fritagelse for krav om anvendelse af tax-free poser. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 28-11-2017
Læst 60 gange
Emne: Afgift