Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 23-04-2019 til 29-04-2019

Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på genoptagelse af momstilsvaret for 2010 samt 1. og 2. kvartal 2011. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 29-03-2019
Læst 7 gange
Emne: Moms, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig ansættelse af momstilsvaret
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten anser afgørelsen for ugyldig.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 26-03-2019
Læst 41 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Energiafgift i dyrehandel
Klagen skyldes, at SKAT har anset selskabets elforbrug til elvarmelegemer i akvarier, varmeplader i terrarier, en varmekanon og et varmetæppe for delvis godtgørelsesberettiget, jf. elafgiftslovens § 11, stk. 3. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 27-03-2019
Læst 32 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Godtgørelse af tinglysningsafgift
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på selskabets anmodning om godtgørelse af tinglysningsafgift. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 26-03-2019
Læst 13 gange
Emne: Afgift, Skat