Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 23-01-2019 til 29-01-2019

Journalnr XX/XXXXXXX
Udenlandske chokolade- og sukkervarer
Klagen skyldes, at SKAT har opkrævet chokolade- og sukkervarerafgift følge af, at der ved SKATs kontrolbesøg er konstateret udenlandske chokolade- og sukkervarer, der ikke er anset for afgiftsberigtigede. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 13-12-2018
Læst 13 gange
Emne: Afgift, Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Tarifering - indkøbskurve
Klagen skyldes, at SKAT har efteropkrævet told og moms som følge af, at SKAT har ændret toldtarifkoden for indkøbskurve af plastic på hjul. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 17-12-2018
Læst 5 gange
Emne: Moms, Told
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfrie ydelser
Klagen skyldes, at SKAT ikke har anset samtlige de af virksomheden leverede ydelser, som momsfritagne ydelser, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 1, hvorfor SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse delvist.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 17-12-2018
Læst 24 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Moms - underleverandører
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar, idet SKAT ikke har godkendt virksomhedens fradrag for underleverandørydelser. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 19-12-2018
Læst 17 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Ikke godkendte momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT har ikke godkendt virksomhedens momsfradrag grundet manglende dokumentation. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 18-12-2018
Læst 21 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag
Klagen vedrører nægtet fradrag for moms af ikke erhvervsmæssige udgifter. Landsskatteretten forhøjer momstilsvaret yderligere.
Landsskatterettens afgørelse: Skærpelse
Afsagt: 11-12-2018
Læst 22 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Spilleafgift
Klagen skyldes, at SKAT ikke anser selskabet for berettiget til at opnå et nedslag i betaling af spilleafgift, idet selskabet har udbetalt midler til modtagere, som SKAT ikke anser for at have formål omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 17. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 05-12-2018
Læst 7 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere salgsmoms
Klagen vedrører opkrævning af yderligere salgsmoms i køreskole. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 19-12-2018
Læst 10 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Genberegning af registreringsafgift
Klagen skyldes, at SKAT har foretaget en genberegning af registreringsafgiften for selskabets køretøj Skoda Superb som følge af at registreringsafgiften blev nedsat fra 180 pct. til 150 pct. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 19-12-2018
Læst 4 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Beregning af registreringsafgift
Klagen vedrører beregning af registreringsafgift ved indregistrering af køretøj. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 19-12-2018
Læst 5 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Genberegning af registreringsafgift
Klagen skyldes, at SKAT har foretaget en genberegning af registreringsafgiften for selskabets køretøj Mercedes-Benz Daimler som følge af at registreringsafgiften blev nedsat fra 180 pct. til 150 pct. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 19-12-2018
Læst 7 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Genberegning af registreringsafgift
Klagen skyldes, at SKAT har genberegnet registreringsafgiften for det pågældende køretøj fra 180 pct. til 150 pct. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 19-12-2018
Læst 2 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Genberegning af registreringsafgift
Klagen skyldes, at SKAT har genberegnet registreringsafgiften for det pågældende køretøj fra 180 pct. til 150 pct. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 17-12-2018
Læst 2 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Tinglysningsafgiftsgrundlag
Klagen skyldes, at SKAT har truffet afgørelse om, at der ved tinglysning af skøde på ejendommen skal betales tinglysningsafgift beregnet ud fra den senest offentliggjorte ejendomsværdi på tinglysningstidspunktet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 17-12-2018
Læst 4 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Der klages over, at SKAT har givet afslag på selskabets anmodning om ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen for indkomstårene 2008. Der klages endvidere over, at SKAT har givet afslag på ordinær genoptagelse af skatteansættelsen for 2012-2014. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 18-12-2018
Læst 9 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen for 2010 og 2011. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse vedrørende indkomståret 2010 og pålægger SKAT at genoptage skatteansættelsen for indkomståret 2011.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 03-12-2018
Læst 16 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning