Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 19-12-2018 til 25-12-2018

Journalnr XX/XXXXXXX
Ændring af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar særligt grundet ændringer i den opgjorte købsmoms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 13-11-2018
Læst 16 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 29-11-2018
Læst 14 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momspligtige kurususydelser
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens udgående moms idet SKAT har anset de leverede ydelser for momspligtige ydelser, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, 2. punktum. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 29-11-2018
Læst 25 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig ansættelse af momstilsvaret
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af momstilsvaret, bl.a. på baggrund af indbetalinger på bankkonto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 28-11-2018
Læst 18 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar med beløb angivet i aktiv momsperiode men vedrørende forældede perioder. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 27-11-2018
Læst 21 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig ansættelse af momstilsvaret
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 16-11-2018
Læst 14 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Efteropkrævning af moms
Klagen skyldes, at SKAT har efteropkrævet moms idet SKAT har anset klageren for at have drevet uregistreret virksomhed her i landet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 23-11-2018
Læst 22 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momstilsvar - stadeholder
Klagen vedrører opgørelse af momstilsvaret for stadeholder, særligt dokumentation for købsmoms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen for to af de omhandlede år og hjemviser behandlingen af de tredje.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold i overvejende grad
Afsagt: 19-11-2018
Læst 16 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Godtgørelse af tinglysningsafgift
Klagen skyldes, at SKAT har truffet afgørelse om, at selskabet ikke kan få godtgjort en andel af den variable tinglysningsafgift for tinglysning af skøde i forbindelse med ejerskifte af en ejendom idet tinglysningsafgiften skal beregnes på baggrund af ejendommens seneste offentliggjorte ejendomsværdi. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 23-11-2018
Læst 9 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Tinglysningsafgift - fejl i adkomsthaver
Klagen skyldes, at SKAT har truffet afgørelse om, at der skal betales tinglysningsafgift ved berigtigelse af fejlagtigt angivet adkomsthaver i tingbogen, idet der ved tinglysning af adkomstændring fra B A/S til A ApS foreligger et ejerskifte i afgiftsmæssig henseende. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 23-11-2018
Læst 8 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af indkomstansættelsen for indkomstårene 2011-2013. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 14-11-2018
Læst 19 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning