Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 19-11-2018 til 25-11-2018

Journalnr XX/XXXXXXX
Moms af parkeringsindtægter
Klagen skyldes, at SKAT har undladt at imødekomme en anmodning om tilbagebetaling af et momstilsvar idet forhøjet parkeringsafgift eller kontrolafgift ved uberettiget eller ulovlig parkering er anset for levering mod vederlag, jf. momslovens § 4, stk. 1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 26-10-2018
Læst 29 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Nægtet momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet klager fradrag for indgående moms, idet klager vidste eller burde vide, at leveran døren ikke angav og aftegnede korrekt moms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 25-10-2018
Læst 40 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Eksportgodtgørelse
Klagen skyldes, at SKAT har afvist selskabets anmodning om udbetaling af eksportgodtgørelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 24-10-2018
Læst 28 gange
Emne: Afgift