Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 19-01-2020 til 25-01-2020

Journalnr XX/XXXXXXX
Tarifering
Klagen skyldes, at SKAT har efteropkrævet selskabet antidumpingtold og importmoms som følge af en efterkontrol af selskabets import af køkken- og bordservice, toiletartikler, vaser og urtepotteskjulere, fremstillet af keramisk materiale. SKAT ændrede bl.a. den af selskabet angivne KN-position 9505 for diverse ophæng af porcelæn til KN-position 6913. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 28-11-2019
Læst 14 gange
Emne: Moms, Told
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten hjemviser sagen.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 09-12-2019
Læst 12 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Telefon og arbejdstøj
Klagen vedrører nægtet fradrag for købsmoms vedrørende udgifter til telefon og arbejdstøj. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 09-12-2019
Læst 28 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Nægtet momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar, idet SKAT ikke har godkendt virksomhedens fradrag for indgående moms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 02-12-2019
Læst 39 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Udlejning af fast ejendom og prostitution
Klagen skyldes, at SKAT har anset de af klageren modtagne vederlag fra udlejning af fast ejendom og levering af seksuelle ydelser for momspligtige. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen betragteligt, primært af formelle grunde.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold i overvejende grad
Afsagt: 19-11-2019
Læst 52 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momspligt - botilbud for udviklingshæmmede beboere
Klagen skyldes, at SKAT har anset fonden for at have foretaget momspligtige leverancer. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 29-11-2019
Læst 22 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Delvist momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT alene har anerkendt fradrag på 20 % af den indgående afgift vedrørende udgifter til etablering af oplevelsesplatform og havnefront/granittrappe. SKAT har som følge heraf nedsat selskabets købsmoms. Landsskatteretten godkender fuldt fradrag.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 20-11-2019
Læst 63 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Moms ved salg af fast ejendom
Klagen skyldes, at SKAT har anset selskabets salg af en ejendom for at være momspligtigt, jf. momslovens § 4 og § 13, stk. 1, nr. 9, litra b.Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 04-12-2019
Læst 53 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig ansættelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af virksomhedens momstilsvar. Landsskatteretten forhøjer ansættelsen yderligere.
Landsskatterettens afgørelse: Skærpelse
Afsagt: 29-11-2019
Læst 15 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Betalingspligt og afgiftspligtig person
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet klagerens momstilsvar idet klageren er anset for at være en afgiftspligtig person og betalingspligtig for ydelserne leveret i Danmark. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 19-11-2019
Læst 13 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet fradrag for købsmoms for virksomhedens udgifter til underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 02-12-2019
Læst 15 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet fradrag for købsmoms for virksomhedens udgifter til underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 27-11-2019
Læst 8 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 27-11-2019
Læst 10 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 13-11-2019
Læst 7 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
BTO - system til transport af rør
SKAT har udstedt bindende tariferingsoplysning (herefter benævnt BTO) på et system til transport af rør. SKAT har tariferet systemet i position 7616.99.90.99 som en vare af aluminium. Selskabet er af den opfattelse, at systemet skal tariferes i position 8609.00.90.00 som en godsbeholder.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 02-12-2019
Læst 18 gange
Emne: Told