Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 16-01-2019 til 22-01-2019

Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfcradrag og indeholdelsespligt
Klagen vedrører nedsættelse af fradrag for købsmoms samt pålæg om indberetning og indbetaling af A-skat og AM-bidrag samt hæftelse herfor. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 29-11-2018
Læst 39 gange
Emne: Moms, Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Moms i konkursbo
Klagen skyldes, at SKAT har nulstillet et konkursbos angivne negative afgiftstilsvar vedrørende kuratorsalær. Landsskatteretten hjemviser SKATs afgørelse med henblik på afklaring af det fornødne grundlag til at opgøre afgiftstilsvaret efter samt opgøre dette.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 29-11-2018
Læst 15 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag i holdingselskab
Klagen skyldes, at SKAT alene har godkendt delvis fradrag for moms af afholdte udgifter i holdingselskab. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 27-11-2018
Læst 64 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Uregistreret virksomhed
Klagen skyldes, at SKAT har anset klageren for at drive uregistreret virksomhed og har forhøjet klagerens momstilsvar. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 14-12-2018
Læst 22 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af momsansættelse
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet at genoptage momsansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 14-12-2018
Læst 15 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Kaffemaskine
Klagen vedrører nægtet fradrag for moms af køb af kaffemaskine. Landsskatteretten godkender fradrag.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 03-12-2018
Læst 85 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Tinglysningsafgift
Klagen skyldes, at SKAT har truffet afgørelse om, at der skal betales variabel tinglysningsafgift for tinglysning af skøde i forbindelse med ejerskifte af en ejendom, idet tinglysningsafgiften skal beregnes på baggrund af ejendommens seneste offentliggjorte ejendomsværdi. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 14-12-2018
Læst 1 gang
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Registreringsafgift - genopbygning
Klagen skyldes, at SKAT har reguleret og opkrævet registreringsafgift for selskabets Volvo V70, da SKAT ikke anser køretøjet for at opfylde betingelserne for afgiftsfri genopbygning, jf. registreringsafgiftslovens § 7. SKAT har endvidere blokeret køretøjet, således at køretøjet ikke kan genindregistreres i Danmark, uden at der betales registreringsafgift. Landsskatteretten annullerer SKATs afgørelser.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 28-11-2018
Læst 8 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelserne for 2009 og 2010. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 04-12-2018
Læst 15 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen for 2010. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 14-12-2018
Læst 19 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Lønindeholdelse
Klagen skyldes, at SKAT har fortsat lønindeholdelse med en indeholdelsesprocent på 9. Skatteankestyrelsen ændrer SKATs afgørelse, og nedsætter indeholdelsesprocenten til 4.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 23-11-2018
Læst 7 gange
Emne: Inddrivelse