Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 13-11-2017 til 19-11-2017

Journalnr XX/XXXXXXX
Forhøjelse af momstilsvaret
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvaret, herunder fristgennembrud. Landsskatteretten anser afgørelsen for delvist ugyldig.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 28-09-2017
Læst 43 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret, fristgennembrud. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 11-10-2017
Læst 38 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Forenings momspligt
Klagen skyldes, at SKAT har foretaget efteropkrævning af moms, idet foreningen er anset for at drive momspligtig økonomisk virksomhed. Foreningens aktiviteter er således ikke anset for momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 4, nr. 5 eller nr. 21. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 20-09-2017
Læst 63 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Erhvervelsesmoms
Klagens skyldes, at Skatterådet har svaret nej til spørgsmålet om, om det kan bekræftes, at klageren ikke skal betale dansk erhvervelsesmoms, jf. momslovens § 11, stk. 1, nr. 2, i forbindelse med leasing af en ny båd. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 13-10-2017
Læst 41 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen vedrører ekstraordnær genoptagelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 11-10-2017
Læst 41 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Forhøjelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar blandt andet fordi momsfradrag for diverse udgifter ikke er godkendt. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 09-10-2017
Læst 47 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Leverancer ikke momsfrie
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets salgsmoms idet varerne er leveret i Danmark og leverancen dermed ikke er momsfritaget efter momslovens § 34, stk. 1, nr. 1 og at SKAT har nægtet fradrag for moms af leje af havneareal. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 25-09-2017
Læst 46 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Forhøjelse af momstilsvaret
Klagen vedrører forhøjelse af salgsmomsen, herunder skønsmæssigt. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 05-10-2017
Læst 42 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Rejsegods
Sagen drejer sig om opkrævning af spiritusafgift, da SKAT har fundet, at indførslen af afgiftspligtige varer ikke er til eget brug. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 29-09-2017
Læst 36 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Registreringsafgift
SKAT har anset klagerens køretøj for omfattet af registrerings- og registreringsafgiftspligten. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 25-10-2017
Læst 38 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Tinglysningsafgift
SKAT har truffet afgørelse om, at fastsættelse af tinglysningsafgift af skøde på ejendom. Afgiften er heruodver forhøjet med 5 % af det skyldige afgiftsbeløb efter tinglysningsafgiftslovens § 20. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 26-10-2017
Læst 37 gange
Emne: Afgift