Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 12-12-2018 til 18-12-2018

Journalnr XX/XXXXXXX
Moms og A-skat mv.
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret og opgørelse af manglende indeholdt A-skat og AM-bidrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 14-11-2018
Læst 40 gange
Emne: Moms, Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet anmodning om ekstraordinær genoptagelse for indkomståret 2010. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 16-11-2018
Læst 17 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning