Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 12-11-2018 til 18-11-2018

Journalnr XX/XXXXXXX
Købsmoms og elafgift
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens afgiftstilsvar, idet SKAT har nedsat virksomhedens købsmoms og elafgift, da udgifterne ikke kan henføres til virksomhedens momspligtige aktiviteter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 22-10-2018
Læst 25 gange
Emne: Afgift, Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Hæftelse for vægtafgift
Klagen skyldes, at SKAT har anset klageren for, som registreret ejer af et køretøj, at hæfte for betaling af vægtafgift. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 26-10-2018
Læst 14 gange
Emne: Afgift