Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 09-04-2019 til 15-04-2019

Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt fradrag for købsmoms grundet utilstrækkelig dokumentation. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 15-03-2019
Læst 16 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momssubjekt
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar i en afgørelse rettet mod en enkeltmandsvirksomheds indehaver. Landsskatteretten anser afgørelsen for ugyldig. Det er Landsskatterettens opfattelse, at virksomheden er at anse som rette afgiftssubjekt i sagen, jf. momslovens § 3, stk. 1. Der er herved henset til, at indehaveren driver selvstændig økonomisk virksomhed gennem virksomheden, hvorved indehaveren ikke er at anse som et selvstændigt afgiftssubjekt. Det er på baggrund heraf Landsskatterettens opfattelse, at SKATs afgørelse ikke er truffet over for rette afgiftssubjekt, idet den burde være rettet til virksomheden med angivelse af virksomhedens navn og CVR-nr.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 13-03-2019
Læst 338 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Registreringsafgift
SKAT har på baggrund af Landsskatterettens afgørelse af 7. marts 2017 genoptaget sin afgørelse af 2. maj 2012 vedrørende betaling af registreringsafgift. SKAT finder fortsat, at klageren skal betale fornyet registreringsafgift for en Harley Davidson, model FXSTC, årgang 1986, med falsk stelnummer, idet der kan ske ekstraordinær genoptagelse i henhold til skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse af den 2. maj 2012, og derved kan de efterfølgende afgørelser om genoptagelse af denne ikke opretholdes.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 13-03-2019
Læst 5 gange
Emne: Afgift, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Registreringsafgift
Klagen skyldes, at SKAT har foretaget en genberegning af registreringsafgiften for selskabets 17 køretøjer, som følge af at registreringsafgiften blev nedsat fra 180 pct. til 150 pct. fra og med den 20. november 2015. SKAT har truffet afgørelse om, at selskabet skal tilbagebetale registreringsafgift. Landsskatteretten nedsætter tilbagebetalingsbeløbet.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold i overvejende grad
Afsagt: 13-03-2019
Læst 6 gange
Emne: Afgift