Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 06-11-2017 til 12-11-2017

Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere momstilsvar
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvar fra udeholdt omsætning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 02-10-2017
Læst 40 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momskompensation - egenfinansieringsgrad
Klagen skyldes, at SKAT ved beregning af egenfinansieringsgraden for ansøgningsåret 2013 ikke har medregnet statslig og kommunal elevstøtte samt individuel støtte som private indtægter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 11-10-2017
Læst 38 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 11-10-2017
Læst 46 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af yderligere salgsmoms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 26-09-2017
Læst 40 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momskompensation - egenfinansieringsgrad
Klagen skyldes, at SKAT ikke har anerkendt, at takstbetalinger efter serviceloven m.v. samt elevers betaling for at bo på landbrugsskolen kan medregnes som privat indtægt i beregning af egenfinansieringsgraden vedrørende ansøgningsåret 2015. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 11-10-2017
Læst 38 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momskompensation - egenfinansieringsgrad
Klagen skyldes, at SKAT ikke har anerkendt, at takstbetalinger efter serviceloven m.v. samt elevers betaling for at bo på landbrugsskolen kan medregnes som privat indtægt i beregning af egenfinansieringsgraden vedrørende ansøgningsåret 2014. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 11-10-2017
Læst 37 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Moms ved handel med fast ejendom
Klagen vedrører bindende svar om momspligt ved handel med fast ejendom. Landsskatteretten ændrer det bindende svar.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold i overvejende grad
Afsagt: 29-09-2017
Læst 76 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret, herunder fristgennembrud. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 28-09-2017
Læst 49 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvaret efter nægtet fradrag for momsen af udokumenterede udgifter. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 28-09-2017
Læst 50 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Forhøjelse af momstilsvaret
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvaret efter fristgennembrud. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 28-09-2017
Læst 66 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Moms - synsprøver
Klagen skyldes, at SKAT for perioden fra den 1. oktober 2009 til den 31. december 2012 ikke har imødekommet en anmodning om nedsættelse af momstilsvaret med 87.415 kr., idet levering af synsprøver er anset for sket vederlagsfrit. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold i overvejende grad
Afsagt: 13-10-2017
Læst 56 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af yderligere momstilsvar. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 22-09-2017
Læst 36 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 20-09-2017
Læst 40 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Registreringsafgift
SKAT har pålagt klageren yderligere registreringsafgift som følge af benyttelse af autocamper på færdselslovens område uden alt campingudstyrets tilstedeværelse. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse for så vidt angår spørgsmålet om afgiftspligt.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 20-09-2017
Læst 42 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Tinglysningsafgift
SKAT har opkrævet yderligere tinglysningsafgift vedrørende overdragelse af ejendom med 600 kr. Dette beror på, at SKAT anser tinglysningen for at være omfattet af tinglysningsafgiftslovens § 4, stk. 10. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 11-10-2017
Læst 34 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Fordeling af midler til velgørende foreninger
SKAT har afvist, at udbetale hele det beløb som foreningen har søgt om efter bekendtgørelsen om fordeling af midler til velgørende foreninger m.v. SKAT har nedsat beløbet som følge af, at betingelsen for udlodninger i § 2, stk. 1, ikke er opfyldt for udlodninger modtaget fra spillehal. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 11-10-2017
Læst 41 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Emballageafgift
SKAT har opkrævet yderligere emballageafgift idet SKAT ikke anser emballagen for omfattet af dagældende emballageafgiftslovs § 2, stk. 8, nr. 10, men af den almindelige sats for emballager af stål og hvidblik, jf. dagældende emballageafgiftslov § 2, stk. 8, nr. 9. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 13-10-2017
Læst 36 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Registreringsafgift
SKAT har anset køretøjet for registreringspligtigt i Danmark som personmotorkøretøj, og har derfor afkrævet klageren registreringsafgift. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 26-09-2017
Læst 42 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Registreringsafgift
SKAT har anset køretøjet for registreringspligtigt i Danmark som personmotorkøretøj, og har derfor afkrævet klageren registreringsafgift. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 26-09-2017
Læst 40 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Registreringsafgift
SKAT har anset køretøjet for registreringspligtigt i Danmark som personmotorkøretøj, og har derfor afkrævet klageren yderligere registreringsafgift. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 26-09-2017
Læst 41 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Modregning
SKAT har foretaget modregning i klagerens erstatning for uberettiget frihedsberøvelse efter retsplejelovens § 1018 a inklusiv renter til dækning af gæld vedrørende sagsomkostninger, bøde til politiet, vanrøgt af dyr m.v., restskat for indkomståret 2012 samt inddrivelsesrenter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 22-09-2017
Læst 74 gange
Emne: Inddrivelse