Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 05-12-2018 til 11-12-2018

Journalnr XX/XXXXXXX
Fremtidige aktiviteter
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets moms- og elafgiftstilsvar, idet SKAT ikke har godkendt selskabets fradrag for indgående moms og godtgørelse af elafgifter med baggrund. Udgifterne er ikke anerkendt som "forberedende omkostninger til fremtidige aktiviteter".
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 08-11-2018
Læst 39 gange
Emne: Afgift, Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse fradrag
Klagen vedrører nægtet momsfradrag for udgifter til EDB, kontorartikler, mindre anskaffelser og telefonudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 09-11-2018
Læst 26 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Nægtet momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet det af virksomheden angivne fradrag af indgående afgift. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 16-11-2018
Læst 35 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Manglende dokumentation
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvaret herunder nægtet fradrag for købsmoms grundet manglende dokumentation. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 09-11-2018
Læst 42 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Chokoladeafgift af proteinbarer
Klagen skyldes, at SKAT har opkrævet chokolade- og sukkervareafgift for 12 forskellige typer af proteinbarer. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse, således at der alene skal betales dækningsafgift af de pågældende barer.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 09-11-2018
Læst 18 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere registreringsafgift
Klagen skyldes, at SKAT har afkrævet selskabet yderligere registreringsafgift af en af selskabets mandskabsvogne, idet SKAT har anset køretøjet for omfattet af registreringsafgiftspligten i Danmark som andet køretøj, jf. registreringsafgiftslovens § 2, stk. 3. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 08-11-2018
Læst 6 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Varmt vand og komfortkøling
Klagen skyldes, at SKAT i forbindelse med en kontrol har fundet, at selskabet ikke har korrigeret sin tilbagebetaling af afgift for elektricitet anvendt til opvarmning af vand og komfortkøling. SKAT har således foretaget en regulering af elafgiften efter opgørelsesprincippet i elafgiftslovens § 11, stk. 5, nr. 3. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 16-11-2018
Læst 33 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører afslag på anmodning om ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 13-11-2018
Læst 25 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning