Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 05-03-2019 til 11-03-2019

Journalnr XX/XXXXXXX
Indførsel af afgiftspligtige varer
Klagen skyldes, at SKAT har afkrævet klageren øl- og spiritusafgift, emballageafgift samt moms af varer indført fra Tyskland. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 11-02-2019
Læst 17 gange
Emne: Afgift, Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Moms - solcelleanlæg
Sagen vedrører opgørelse af salgsmoms for elektricitet leveret til elselskabet, samt beregning af udtagningsmoms af elektricitet, som er forbrugt i den private husstand. Landsskatteretten ændrer afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 15-02-2019
Læst 18 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Metode for momsfradragsret
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar idet SKAT har opgjort virksomhedens fradrag for købsmoms efter momslovens § 38, stk. 1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 12-02-2019
Læst 25 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Moms - synsprøver
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets salgsmoms idet synsprøver ikke anses for leveret mod vederlag, jf. momslovens § 4, stk. 1. SKAT har endvidere undladt at give selskabet mulighed for at korrigere de udstedte fakturaer ved at udstede kreditnotaer og nye fakturaer. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 12-02-2019
Læst 21 gange
Emne: Moms