Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 02-04-2019 til 08-04-2019

Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaretr
Klagen skyldes, at SKAT ved en ekstraordinær genoptagelse har forhøjet virksomhedens momstilsvar. Landsskatteretten stadfæster i al overvejende grad.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 05-03-2019
Læst 9 gange
Emne: Moms, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsgodtgørelse
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen kun delvist har imødekommet en anmodning om momsgodtgørelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 15-03-2019
Læst 2 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag og EU-salg
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar i form af nægtet momsfradrag og nægtet fritagelse af leverancer. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen med beløbsmæssige korrektioner.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 13-03-2019
Læst 11 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Delvis momsfradragsret
Klagen skyldes, at SKAT har anset betaling for kost og logi for at skulle indgå i opgørelsen af den delvise momsfradragsret i institution. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 13-03-2019
Læst 5 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere momstilsvar
Klagen vedrører ansættelse af yderligere momstilsvar. Landsskatteretten nedsætter tilsvaret til det af klageren påståede.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 06-03-2019
Læst 8 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momstilsvar - drift af faders virksomhed
Klagen vedrører opgørelse af momstilsvar for drift af faders virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 05-03-2019
Læst 5 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen for indkomstårene 2006-2012, jf. skatteforvaltningslovens § 26, stk.2. og afvist ekstraordinær genoptagelse af indkomstansættelsen, da betingelserne i skatteforvaltningslovens § 27, stk.1, nr. 8 ikke anses for opfyldt. Landsskatteretten pålægger Skattestyrelsen at genoptage skatteansættelsen for indkomstårene 2006-2012.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 08-03-2019
Læst 28 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Efteropkrævning af told
Sagen drejer sig om, at SKAT har efteropkrævet selskabet antidumpingtold med 68.365,50 kr. for indførsel af et parti container stålwirer med oprindelse i Kina. Kravet mod selskabet er opstået som følge af, at SKAT har ændret varekoden på stålwirerne. SKAT har ændret selskabets tarifering fra position 7312.10.98.90 med tarifmæssig told på 0 % til position 7312.10.83.19 med tarifmæssig told på 0 % men med antidumpingtold på 60,4 %. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 13-03-2019
Læst 16 gange
Emne: Told