Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 02-02-2020 til 08-02-2020

Journalnr XX/XXXXXXX
Moms af finansielle ydelser mv.
Klagen vedrører bindende svar om afgiftspligten for en firmapensionskasse når den leverer en række nærmere definerede ydelser og hvorvidt firmapensionskassens køb af ydelser i udlandet er momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 11. Landsskatteretten stadfæster Skatterådets besvarelse.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 02-12-2019
Læst 66 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - underleverandører
Klagen vedrører nægtet fradrag for indgående afgift (købsmoms). Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 16-12-2019
Læst 88 gange
Emne: Moms