Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 01-12-2019 til 07-12-2019

Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - kantineordning
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet forvaltningens momstilsvar idet der ikke er godkendt momsfradrag for anvendelsen af økologiske varer i en kantineordning, da forvaltningen har valgt at afregne salgsmoms efter den forenklede ordning i momslovens § 29. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 14-11-2019
Læst 48 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Udeholdte indtægter
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvar vedr. ikke-bogførte indtægter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 13-11-2019
Læst 38 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Tinglysningsafgift
Klagen vedrører Skattestyrelsens opkrævning af afgift for tinglysning af en påtegning til et skøde i henhold til tinglysningsafgiftslovens § 7. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 13-11-2019
Læst 32 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Tinglysningsafgift
Klagen vedrører SKATs opkrævning af afgift som følge af klagerens tinglysning af et vedrørende ejerskifte af ejendom. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 14-11-2019
Læst 33 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Tinglysningsafgift
Klagen vedrører SKATs opkrævning af yderligere tinglysningsafgift for tinglysningen af to skadesløsbreve til sikring af virksomhedspant i ApS. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 14-11-2019
Læst 35 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Tinglysningsafgift
Klagen vedrører SKATs opkrævning af afgift som følge af klagerens tinglysning af et vedrørende ejerskifte af ejendom. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 14-11-2019
Læst 30 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af indkomstansættelsen
SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af indkomstansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 11-11-2019
Læst 29 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning